Upcoming Events

Fergus O' Flaithbheartaigh leads the music session on Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday and on the Sunday of  a holiday weekend.

 

Cartaí/Cards:

Le linn oícheannta fada an Gheimhridh cioríonn muintir na háite an t-am ag imirt cluichí h-aondéag ar fhichid  ( 31 Card drive ) gach oiche Déardaoin .  Díreach roimh na Nollag imríonn siad cluichí le  h-aghaidh ciseáin agus cuirtear suim thar na bearta sna h-oícheannta seo.